வியாழன், 9 ஏப்ரல், 2009

ஒரு சந்தேகம்...

1 கருத்துகள்
      நம் நாட்டில் 1000 ம் ஆண்களுக்கு 975 பெண்கள் என்று சென்செக்ஸ் சொல்கிறது.
                                                    ஆனால் பெரும்பாலான தொகுதிகலில் ஆண் வாக்காளர்களைவிட  பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் அது ஏன்?

Followers

 

My Blog List

Welcome

முருஹன் Copyright 2009 Shoppaholic Designed by Ipietoon Image by Tadpole's Notez